Välkomna till AB Svensk BrandTätning.

Vi utför högkvalitativt montage av passivt brandskydd.

Ett urval av våra tjänster:

  • Brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning av stål.
    Brandskyddsimpregnering av trä och textiler m.m.
  • Vi utför ljudtätningar och gångbara schaktgjutningar.
    Gjutningarna kan även utföras med fall och skvallerrör.
  • I befintliga fastigheter utför vi inventering och åtgärdar brister i brandskyddet enligt SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Välkommen att kontakta oss på AB Svensk BrandTätning för en utförd entreprenad av högsta kvalité.

Vår kunskap underlättar ert arbete.