Radon

 

Vi hjälper till med tätningar vid radonproblem via vår samarbetspartner.

Om radon

Radon (radon-222) är en luktfri, färglös och osynlig ädelgas som förekommer i sönderfallskedjan från Uran 238. Halveringstiden för radon-222 är ca 3.8 dygn.
I sönderfallet bildas radondöttrar vilka är radioaktiva metalljoner som fastnar på dammpartiklar i inomhusluften.


Det är radondöttrarna som utgör en hälsofara. Andelen radondöttrar av radongasen som finns i luften beror på dammnivån i luften eller F-faktorn.
F-faktor 0.5.
När F-faktorn är låg fastnar radondöttrarna på andra ytor såsom väggar och gardiner. 


De radioaktiva grundämnen bl. a. uran och radium som radon bildas ur, förekommer i alla bergarter.
Byggnadsmaterial som är stenbaserade innehåller mer eller mindre av dessa grundämnen. 

I bergarterna förekommer också radon-220 eller toron, vilket bildas ur sönderfallskedjan från Torium-232. Torongasen har en mycket kort halveringstid, 55 sekunder, vilket innebär att den oftast sönderfaller innan den hinner transporteras in i huset. Det är därför sällsynt att toronhalten i inomhusluften blir hög. Med ett avancerat radonmätinstrument kan man spåra sönderfallen från torongasens döttrar. Detta är ett utmärkt hjälpmedel att lokalisera var markluft läcker in i huset.