Tjänster

Vi arbetar med marknadens alla förekommande brandskyddsmateriel. Vi på  AB Svensk BrandTätning tar fram en anpassad montagelösning för varje objekt, något som innebär ekonomiska fördelar för såväl beställare/driftansvarig som hyresgäst.

Brandtätning

Tätningarna kan utföras med material som är hårda/mjuka/svällande/provisoriska/flexibla samt löstagbara som kan monteras och demonteras även utan verktyg.

Brandskyddsmålning

Rätt teknik och materialval ger brandskyddsmålat trä, stål och impregnerade material en fin yta.

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är isolering med material som t.ex. stenull, gipselement, brandgipsskivor m.m.

Aktivt brandskydd

Via vår samarbetspartner.